Multimedia learning environment Terracina Itálie

Název příspšvku

V projektu Za inspirací do Evropy (2018-1-CZ01-KA101-047435) byl realizován kurz „Multimedia learning environment: how to use new technologies to strengthen teaching and learning processes„, který proběhl v termínu 15.-20.7.2019 v italské Terracině. Kurz pořádala vzdělávací  a výzkumná agentura EU-Track.

Cílem kurzu bylo seznámit účastníky s nejnovějšími moderními technologiemi, které se dají využít ve výuce.

Kurz byl rozdělen do čtyřech hlavních částí:

  1. Multimediální výukové prostředí
  2. Virtuální realita a virtuální laboratoře
  3. Programování a využití výukových robotů
  4. Mobilní aplikace a výukové hry

Všechny technologie a aplikace bylo možné si vyzkoušet. Absolvování kurzu přineslo mnoho zajímavých nápadů a inspirací do výuky a zvýšení motivace pro zavádění moderních výukových přístupů.

Součástí kurzu byla návštěva základní školy, která zavedla používání moderních vzdělávacích technologií do svých školních osnov.